ÅRSMØTE

Sted : møte-/klasserom, Sortlandshallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 26. februar 2019, på e-post: post@sortlandhandballklubb.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://sortlandhandballklubb.no. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Sortland […]