ÅRSMØTE I SORTLAND HÅNDBALLKLUBB

Sortland

Årsmøte i Sortland Håndballklubb er fastsatt til 15.03.2018 kl 18:00-19:30 Saker: • Godkjenne stemmeberettigete • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... • Valg av Dirigent, Referent, samt to medlemmer til å underskrive møteprotokoll • Behandle SHK's årsberetning 2017 • Behandle SHK's regnskap 2017 • Vedta SHK's budsjett for 2018 • fastsettelse av medlemskontigent • Anleggssituasjonen i […]

ÅRSMØTE

Sted : møte-/klasserom, Sortlandshallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 26. februar 2019, på e-post: post@sortlandhandballklubb.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://sortlandhandballklubb.no. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Sortland […]