Da har klubben avholdt årsmøte for året 2017. Vanlige årsmøtesaker sto på agendaen, samt anleggssituasjonen i Sortland Kommune. I tillegg hadde vi valg av ny leder og nestleder til Styret. Ny styreleder i Sortland Håndballklubb er Olav Fenes, og Kurt-Ivan D Johnsen er ny nestleder. Kurt-Ivan har tidligere vært revisor for klubben i ett par år. Men som bildet viser, så er det skuffende lite oppmøte av foreldre på årsmøtet, noe vi i styret synes er synd.  Håper vi sees på årsmøte i 2019 🙂