Til alle idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund

Viktig informasjon til idrettslaget om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet.
Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle idrettslag, idrettskretser og særforbund i norsk idrett. Norges idrettsforbund har samlet all informasjon som organisasjonen trenger.

Idrettsstyret vedtok 14. desember en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

Normen er første steg på veien frem mot innføring av felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt som GDPR (General Data Protection Regulation).

Alle organisasjonsledd i idretten har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov. Derfor er det viktig at alle organisasjonsledd setter seg inn i hvordan man kan møte kravene.

Les nyhetssaken på idrettsforbundet.no: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslaget-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/

Direkte link til veilederen: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b76bdf5aeef347cca131ff8c304ce40c/veileder-for-informasjonssikkerhet-i-idretten20.12.2017_s.pdf

Se temasiden på idrettsforbundet.no med FAQ: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/

Mvh NIF Informasjon