INVITASJON TIL DIALOGMØTE PÅ KULTURFABRIKKEN 1. FEBRUAR

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med det frivillige kulturlivet, og inviterer derfor lag og foreninger til

DIALOGMØTE MED FRIVILLIG SEKTOR TORSDAG 1. FEBRUAR KL. 17:00-19:00 I LANTERNA PÅ KULTURFABRIKKEN

Dialogmøtet arrangeres årlig og vi har fått mange gode innspill fra dere på de tidligere møtene. Vi håper derfor dere vil møte opp så vi kan fortsette den gode dialogen og samarbeidet!

Årets tema er Idrettsanlegg/Hall: Status i dag og veien videre.

Program:

  • Velkommen v/ Svein Robert Vestå, styreleder Kulturfabrikken Sortland KF
  • Kulturfabrikkens rolle i arbeidet v/ Tone Toften, direktør Kulturfabrikken Sortland KF
  • Teknisk status, Sortlandshallen v/Torgeir Tobiassen, teknisk sjef i Sortland kommune
  • Ann Tove Halvorsen, leder i Sortland idrettsråd
  • Åpen mikrofon/diskusjon
  • Kaffepause
  • Venneforeninga har ordet: Erfaringer fra aksjonskomiteen for realiseringen av Kulturfabrikken Sortland
  • Oppsummering og avslutning

Mvh.
Tone Toften
Direktør Kulturfabrikken Sortland KF

Øystein Bjørstad Lindbeck
Fritidsleder Kulturfabrikken Sortland KF