Til klubbadresser for videresendelse til aktuelle lag, personer.

For spillere som vurderer klubbendring før sesongen er ferdig, må dette gjøres før 1. februar 2018

Alle overganger må være mottatt hos Norges Håndballforbund (NHF) med fullstendig dokumentasjon innen 1. februar 2018 (senest 31. januar kl 23:59) for å kunne få godkjenning for spill denne sesongen.

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser.

Vi viser til følgende artikkel på handball.no https://www.handball.no/nyheter/2018/01/overgangsstopp/