Årsmøtet avholdes mandag10.mai 2021, klokken 18:00-20:00. Deltakelse vil bli lagt opp via TEAMS (link sendes ut sammen med saksliste). Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes skriftlig til styret innen 22. april 2021, på e-post: post@sortlandhandballklubb.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av Sortland håndballklubb i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret