Styret kaller med dette inn til årsmøte i Sortland Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. mars 2019, klokka 19:00 – 21:00, møterom/klasserom, Sortlandshallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 26. februar 2019, på e-post: post@sortlandhandballklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://sortlandhandballklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Sortland Håndballklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!