Styret innkaller med dette til årsmøte i Sortland Håndballklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 18. mars 2020, klokka 18:00 – 20:00, kantine XL-Bygg
Sortland (inngang på baksiden).


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 2. mars
2020, på e-post: post@sortlandhandballklubb.no.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmen
senest én uke før årsmøtet på http://www.sortlandhandballklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Sortland
Håndballklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Styret