Sortland Håndballklubb

Postboks 537,
8401 Sortland
E-post: post@sortlandhandballklubb.no

Org.nr.: 993 764 051
Kontonr: 1503.42.09089
VIPPS: #10329

Styret sesongen 2022/2021

Styreleder: Kurt-Ivan D. Johnsen
Nestleder: 
Styremedlem: 
Kasserer: Helle Næss
Styremedlem: Sigurd Jacobsen
Styremedlem: Halvar Mikalsen
Styremedlem: Heidi Knudsen
Ungdomsrepresentant: Trine Christensen
Varamedlem: Håkon Kristiansen