Da er sponsorkabalen i klubben for det meste lagt for denne sesongen. Det veksler mellom 1 og 2 års avtaler som er inngått med den enkelte. Vi i klubben setter stor pris på denne viktige støtten som gis, for at vi skal kunne fortsette å legge til rette med fritidsaktiviteter for barn og ungdom som har lyst til å spille håndball. Samtidig ønsker vi i takke Berg Elektronikkservice AS, Norengros AS, GK og Nordlaks for samarbeidet vi har hatt med dem.