INNKALLING TIL ÅRSMØTE 7. juni 2021

Styret innkaller til årsmøte i Sortland håndballklubb. Årsmøtet avholdes  7. juni 2021, klokka 18:00-20:00. Deltakelse vil bli lagt opp via TEAMS (link sendes ut sammen med saksliste). Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 1.6....