INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret innkaller til årsmøte i Sortland håndballklubb. Årsmøtet avholdes mandag 10.mai 2021, klokka 18:00-20:00. Deltakelse vil bli lagt opp via TEAMS (link sendes ut sammen med saksliste). Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen...